Affalds- og ressourceplan

Vi er i fuld gang med at udarbejde den næste Affalds- og ressourceplan

Vi er i år i gang med at lave en ny plan, for hvad der skal ske på affaldsområdet i Randers Kommune de næste 6 år. Vi vil gerne have så mange idéer som muligt. Store som små, skøre eller ej. Har du en eller flere idéer, så kom med dem senest den 1. marts 2019.

Send din idé til affald@randers.dk eller giv et ring på 89 15 16 17.

Hvilken plan gælder nu?

Affalds- og ressourceplanen 2018 er den plan, der beskriver Randers Kommunes visioner og planer for affaldsområdet. Den er vores værktøj til planlægning og prioritering af det daglige arbejde på affaldsområdet. Den giver borgere, virksomheder og andre interesserede informationer om kommunens affaldsordninger og planerne for fremtiden. Planen bliver revideret hvert 6. år. 

Miljø og Teknikudvalget vedtog "Affalds- og Ressourceplan 2018" d. 28. november 2013.

Indsendte idéer til affaldsplanen
 1. Betaling for restaffald - jo mere man sortere fra, jo bedre
 2. Container til haveaffald
 3. 2 skraldespande på Engelsholmvej
 4. Et kort over placeringen af containerne på genbrugspladserne
 5. Sy det tøj om, der kommer ind og sælge det i finderiet
 6. Lade batterierne sidde i det elektronisk legetøj, og på den måde genanvend det
 7. Ideer til sorteringssystemer i hjemmet
 8. Jævnligt annoncering og flere illustrative billeder på sorteringsmuligheder
 9. Plastikfri by
 10. Tekstilpose af indsamlede tekstiler (Randers nettet)
 11. Cirkulær økonomi i Randers Kommune
 12. Miljødag i festugen
 13. Miljødag i alle institutioner
 14. Braille (blindeskrift) på skraldespande
 15. Øget tilgængelighed for synshandicappede på hjemmesiden og EXIT (oplæsningsmulighed)
 16. Udsortering af organisk affald i kommunale institutioner (det er vi i gang med at rulle ud)
 17. Sortere tørt polystyren (flamingo) fra. Granulere det til isolering, pudefyld, dukkefyld mv.
 18. Affaldssorteringen i kommunale institutioner. (Randers Kommune er i gang. Ca. halvdelen af de kommunale institutioner affaldssorterer. De resterende tager vi fat på i 2018/2019)
 19. Salg af komposterbare poser til madsorteringen i hjemmet.
 20. Genindfør Miljøbilen
 21. Sortering af restaffald eller øget information omkring sorteringen hos etageejendomme.