Affaldsskolen for børn

I Affaldsskolen på Randers Affaldsterminal fortæller og viser læreren og pladsmanden, hvordan vi i Randers behandler vores affald, så resurserne i affaldet udnyttes bedst muligt. Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne får kendskab til alle led i affaldshåndteringen, og at de opnår en forståelse for den besparelse, der er ved at behandle vores miljø med omtanke.

Tilmelding til 'En tur til Væk'

Hvis du vil se, hvad vi gør med dit affald, når du har smidt det i skraldespanden, så meld dig til vores arrangement 'En tur til Væk' her. Vi åbner dørene for dig og din familie mandag og tirsdag i Børnekulturugen.

Om affaldsskolen

I Affaldsskolen på Randers Affaldsterminal fortæller og viser læreren og pladsmanden, hvordan vi i Randers behandler vores affald, så resurserne i affaldet udnyttes bedst muligt. Målet med undervisningsforløbet er at eleverne får kendskab til alle led i affaldshåndteringen, og at de opnår en forståelse for den besparelse, der er ved at behandle vores miljø med omtanke.

Før besøget

For at få det fulde udbytte af et besøg i Affaldsskolen kan man med fordel have arbejdet med emnet på klassen inden selve besøget. Her er lidt at blive inspireret af.