Affaldsskolen for børn

I Affaldsskolen på Randers Affaldsterminal fortæller og viser læreren og pladsmanden, hvordan vi i Randers behandler vores affald, så resurserne i affaldet udnyttes bedst muligt. Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne får kendskab til alle led i affaldshåndteringen, og at de opnår en forståelse for den besparelse, der er ved at behandle vores miljø med omtanke.

Om affaldsskolen

I Affaldsskolen på Randers Affaldsterminal fortæller og viser læreren og pladsmanden, hvordan vi i Randers behandler vores affald, så resurserne i affaldet udnyttes bedst muligt. Målet med undervisningsforløbet er at eleverne får kendskab til alle led i affaldshåndteringen, og at de opnår en forståelse for den besparelse, der er ved at behandle vores miljø med omtanke.

Før besøget

For at få det fulde udbytte af et besøg i Affaldsskolen kan man med fordel have arbejdet med emnet på klassen inden selve besøget. Her er lidt at blive inspireret af.