EMU Danmarks læringsportal

EMU understøtter og motiverer til undervisning og læring af høj kvalitet og med inddragelse af it, så lysten til læring styrkes.

Børn med affald

EMU har især fokus på at videns dele, herunder formidle best practise og give inspiration til, hvordan IT kan bruges didaktisk til at understøtte de faglige mål. Et andet væsentligt formål er at give skoler og dagtilbud en samlet indgang til de bedste gratis initiativer og ressourcer på nettet.

Hvad står EMU for?

Navnet EMU stod oprindeligt for ’Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen’, men er de senere år bare brugt som kaldenavn for portalen.

EMU om affald

Målgruppe

EMU er primært for undervisere og pædagoger, der kan anvende portalens indhold til forberedelse, gennemførelse og udvikling af undervisning og læring. Sekundær målgruppe er børn, unge og voksne i en læringssituation.

EMU-grundskole er henvendt specifikt til elever, forældre, skoleledelse og forvaltning gennem særlige målgruppeindgange, der fremhæver relevant viden, vejledning og inspiration til brugeren.