Om affaldsskolen

I Affaldsskolen på Randers Affaldsterminal fortæller og viser læreren og pladsmanden, hvordan vi i Randers behandler vores affald, så resurserne i affaldet udnyttes bedst muligt. Målet med undervisningsforløbet er at eleverne får kendskab til alle led i affaldshåndteringen, og at de opnår en forståelse for den besparelse, der er ved at behandle vores miljø med omtanke.

Målgruppe:   Alle grundskoleklasser
Pris:             Gratis for alle skoler i Randers Kommune
Varighed:      Ca. 3 timer
Adresse:        Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ (Det er ikke det samme som Randers Genbrugsplads!)

Besøget aftales ved at kontakte affaldskontoret på affald@randers.dk eller tlf. 89 15 16 17. Ved skriftlig henvendelse, oplys da gerne datoforslag samt klassetrin.

Hvad foregår der?

Et besøg i Skoletjenesten på Randers Affaldsterminal består typisk af en teoretisk gennemgang af affaldshåndteringen samt på en rundvisning på affaldsterminalen.

Den teoretiske gennemgang, der foregår i skolestuen, har bl.a. fokus på:

 • Hvad er affald, og hvor ender det?
 • Affaldshierarkiet – hvad er affaldstrekanten for en størrelse?
 • Hvad sker der med min affaldspose, når skraldemanden har hentet den?
 • Hvor og hvordan sorterer jeg mit affald?

På rundturen kan I bl.a. opleve:

 • Sorteringsanlægget, der sorterer jern, aluminium, glas fra, inden der håndsorteres hård plast efter type
 • Omlasten, hvor restaffaldet bliver komprimeret og pakket i containere, inden det køres til forbrænding
 • Kompostpladsen, hvor haveaffaldet fra genbrugspladserne bliver omdannet til kompost
 • Papirhallen, hvor indsamlet genbrugspapir samles, inden det sælges videre
 • Deponiet, der bruges til affald, der hverken kan genanvendes eller brændes
 • Afsætningspladsen til genbrugs artikler, der kan sælges af genbrugsbutikken 'Finderiet
 • Gasindvindingsanlægget, der indvinder gas fra en gammel losseplads
 • Plastsorteringspladsen
 • Ballepresseren
 • Randers Genbrugsplads med mere end 35 forskellige genbrugscontainere.

Mål for et besøg i skoletjenesten

 • Eleverne skal kende de væsentlige led i affaldshåndteringen.
 • Eleverne skal kende til affaldspyramiden – herunder kende til mulighederne for genbrug, genanvendelse, miljøfordele og besparelser ved det.
 • Eleverne skal kunne tage viden med hjem og anvende den såvel i skolen som hjemme.