Rundvisninger for voksne

Er du med i en gruppe eller forening som gerne vil have en på opleveren og blive klogere på et hot emne? Hvis ja, så book en rundvisning for dig og din gruppe på Affaldsterminalen i Randers. Du vil blive overrasket over hvor mange ting der foregår på stedet, og snakken kan tilpasses aldersgruppen hvad enten det handler om børn, pensionister eller midt imellem.

Tag en tur til ”væk” 

En af vores tidligere gæster på affaldsterminalen udtalte efter besøget følgende med stor begejstring: ”Jeg anede ikke at der foregik så mange spændende ting på Affaldsterminalen. Jeg vidste dårligt nok at den fandtes. Tidligere har jeg ikke tænkt så meget over hvad der skete med mit affald. Når skraldebilen kørte med det, eller jeg dumpede det i containeren på genbrugspladsen, var det jo væk. Men det er jo ikke bare væk. Der sker en hel masse bagefter.”

Aftal et besøg

Saml en gruppe på 8-30 personer og kontakt Affaldskontoret på mail affald@randers.dk eller telefon 89 15 16 17 for at lave en aftale. Besøget skal helst foregå indenfor almindelig arbejdstid - så er der mest at se på. Fortæl kort om aldersfordelingen i gruppen og eventuelle specielle faglige ønsker – dem tilgodeser vi i det omfang, det er muligt.

På Affaldsterminalen kan du bl.a. opleve:

 • Sorteringsanlægget, der sorterer jern, aluminium, glas og plastik fra hinanden, inden glas bliver finsorteret manuelt efter form og farve og plastik efter type.
 • Omlasten, hvor restaffaldet (dagrenovationen) bliver komprimeret og pakket i containere, inden det køres til forbrænding.
 • Kompostpladsen, hvor haveaffaldet fra genbrugspladserne bliver omdannet til kompost.  
 • Papirhallen, hvor indsamlet genbrugspapir samles, inden det sælges videre.
 • Deponiet, der bruges til affald, der hverken kan genanvendes eller brændes.
 • Sorteringshallen, hvor vi sorterer storskrald fra storskraldsindsamlingen og metaller fra genbrugspladsen.
 • GenBrugen, hvor der sælges donerede genbrugseffekter den første lørdag i hver måned.
 • Randers Genbrugsplads.
 • Gasindvindingsanlægget, der indvinder gas fra en gammel losseplads

Du kan få svar på en masse interessante spørgsmål, f.eks.:

 • Hvad er en mågeskræmmer og hvordan ser den ud?
 • Hvorfor skal vi bruge containerne til brændbart på genbrugspladserne så lidt som muligt?
 • Hvorfor går vi op i om sækkene på genbrugspladsen er klare eller sorte?