Viceværter

Viceværtordningen - Farligt affald

Noget af vores affald indeholder stoffer, som selv i små mængder kan gøre skade på mennesker og miljø. Noget af dette affald indeholder også værdifulde resurser, som skal genanvendes.

Affaldsservice

Velkommen til selvbetjeningsportalen for etageejendomme. Her kan du nemt bestille gratis informationsmateriale, små grønne køkkenspande samt grønne poser til organisk affald til beboerne.

Nærgenbrugsstationer

Har I etableret en genbrugsstation til indsamling af storskrald i jeres afdeling? Der er mange fordele, hvis I gør det.