Viceværter

Affaldsservice

Velkommen til selvbetjeningsportalen for etageejendomme. Her kan du nemt bestille gratis informationsmateriale, små grønne køkkenspande samt grønne poser til organisk affald til beboerne.

Nærgenbrugsstationer

Har I etableret en genbrugsstation til indsamling af storskrald i jeres afdeling? Der er mange fordele, hvis I gør det.

Hvad kan I få hentet? Og hvilket materiel kan vi levere?

I ejendomme med vicevært, er viceværten den affaldsansvarlige. Vi leverer materiel og står for tømning.