Viceværter

Viceværtordningen - Farligt affald

Noget af vores affald indeholder stoffer, som selv i små mængder kan gøre skade på mennesker og miljø. Noget af dette affald indeholder også værdifulde resurser, som skal genanvendes.

Nærgenbrugsstationer

Har I etableret en genbrugsstation til indsamling af storskrald i jeres afdeling? Der er mange fordele, hvis I gør det.