Affaldsservice

Velkommen til selvbetjeningsportalen for etageejendomme. Her kan du nemt bestille gratis informationsmateriale, små grønne køkkenspande samt grønne poser til organisk affald til beboerne.

På Affaldsservice kan du bestille:

  • Piktogrammer og sorteringsvejledninger
  • Plakater
  • Små grønne spande og poser til organisk affald

Det er gratis at bestille og gratis at få udleveret det ønskede materiale. Du kan hente materialerne onsdage mellem kl. 10.00 og 18.00 på Beholderværkstedet, Randers Affaldsterminal. Indkørsel til Beholderværkstedet foregår via Randers genbrugsplads, Ørneborgvej 28, 8960 Randers SØ. Hvis du er i tvivl om placeringen, så spørg en pladsmand om vej.

Bestiller du inden kl. 10.00 på onsdage, kan dit materiale afhentes samme dag.

Husk at medbringe din kvittering.

Bestil poser, køkkenspande og informationsmateriale til organisk affald her

Bestil sorteringsvejledninger her

Bestil plakater og dørhængere her

Bestil piktogrammer her