Nærgenbrugsstationer

Har I etableret en genbrugsstation til indsamling af storskrald i jeres afdeling? Der er mange fordele, hvis I gør det.

Værd at vide om nærgenbrugsstationer

Som udgangspunkt sørger Randers Kommune for afhentning af affaldet fra genbrugsstationerne hver 14. dag. Små pladser med mindre behov lægges ind i en anden fast afhentningsturnus.

 • Vi opstiller det antal 1100 liters containere til småt brændbart storskrald i klare sække, som I har behov for. Containerne tømmes med komprimatorbil.
 • Vi leverer pallekasser til småt jern og metal. Kasserne ombyttes ved afhentning.
 • Vi leverer pallekasser til affald til deponi. Kasserne ombyttes ved afhentning.
 • Vi leverer pallekasser eller bure til elektronikaffald. De ombyttes ved afhentning.
 • Vi leverer bure til sammenklappet pap. Burene ombyttes ved afhentning. Hvis papmængderne er meget store, kan nærgenbrugsstationen anskaffe sig en pappresser. Ballerne kan afhændes til anden side, hvis I aftaler det med Affaldskontoret. Alternativt kan de blive hentet som storskrald, hvis de sættes på en palle.

Større hårde hvidevarer og større fjernsyn skal sættes på en palle.

Har du farligt affald, skal du også tilmelde ejendommen viceværtordningen for farligt affald.

Læs folderen Nærgenbrugsstation til storskrald for yderligere oplysninger, eller kontakt os på affald@randers.dk eller telefon 89 15 16 17 for at komme i gang.

Hvad er det?

En nærgenbrugsstation er et sted til opsamling af storskrald i boligområder med meget storskrald.

I boligområder med mange mennesker kan det være svært at holde styr på de store mængder storskrald, der opstår. Der bliver tit rodet i bunkerne så de ikke kan hentes via storskraldsordningen.

Nærgenbrugsstationen kan mange steder være en god løsning. Her kan beboerne aflevere deres storskrald.

Gode råd

Nærgenbrugsstationer kan indrettes på flere måder. Det kan være alt fra en simpel indhegnet plads til indrettede bygninger med bemanding.

Når nærgenbrugsstationen planlægges, skal I tænke på at de fleste mennesker får lyst til at se, om der er noget storskrald, de kan bruge. Derfor vil der være større risiko for sammenblanding af affaldstyperne, desto friere adgang der er til stationen.

Eksempler på nærgenbrugsstationer:

 • Lukket bygning med beboeradgang til modtagelsesrum. Det kan f.eks. være to garager, hvor der er lavet et modtagerum og et sorteringsrum. Det vil kun være viceværten/ejendomsfunktionæren, der har adgang til sorteringsrummet. Se eksempler nedenfor.
Hvordan får vi en?

Når I har besluttet jer for, at I skal have en nærgenbrugsstation, skal I overveje følgende:

 • Hvilket omfang skal nærgenbrugsstationen have? I skal selv afholde udgiften, så en vurdering af behov og økonomi er tilrådelig.
 • Har I vanskelige tilkørselsforhold? Kontakt Affaldskontoret, så kan vi vurdere om storskraldsbilen kan køre dertil.
 • Tilmelding sker ved at ringe til Affaldskontoret.

Affaldskontoret vil bistå med råd og vejledning, hvis I skulle have behov for det.

Hvilke krav skal nærgenbrugsstationen opfylde?

De myndighedsmæssige krav til nærgenbrugsstationen er forskellige fra station til station. Kravene afhænger af hvor meget og hvilken type affald I har planer om at opbevare. Kravene fastsættes desuden ud fra bygningens størrelse, materialevalg samt afstand til naboer.

Dog skal I altid være opmærksomme på følgende:

 • Bygningsmæssige krav - Der skal altid søges byggetilladelse ved anlæggelse af nærgenbrugsstationer. Konstruktionen skal følge kravene i BR 18. Læs mere her, hvordan, du kommer i gang med at søge.
 • Brandmæssige krav - Hvis I opbevarer brandfarlige væsker, kan oplaget være omfattet af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.
 • Miljømæssige krav - Hvis I opbevarer miljøfarligt affald, skal kravene i "Forskrift om opbevaring af olie- og kemikalieaffald i Randers Kommune" følges.