Hvad er det?

En nærgenbrugsstation er et sted til opsamling af storskrald i boligområder med meget storskrald.

I boligområder med mange mennesker kan det være svært at holde styr på de store mængder storskrald, der opstår. Der bliver tit rodet i bunkerne så de ikke kan hentes via storskraldsordningen.

Nærgenbrugsstationen kan mange steder være en god løsning. Her kan beboerne aflevere deres storskrald.

Gode råd

Nærgenbrugsstationer kan indrettes på flere måder. Det kan være alt fra en simpel indhegnet plads til indrettede bygninger med bemanding.

Når nærgenbrugsstationen planlægges, skal I tænke på at de fleste mennesker får lyst til at se, om der er noget storskrald, de kan bruge. Derfor vil der være større risiko for sammenblanding af affaldstyperne, desto friere adgang der er til stationen.

Eksempler på nærgenbrugsstationer:

  • Lukket bygning med beboeradgang til modtagelsesrum. Det kan f.eks. være to garager, hvor der er lavet et modtagerum og et sorteringsrum. Det vil kun være viceværten/ejendomsfunktionæren, der har adgang til sorteringsrummet. Se eksempler nedenfor.