Hvordan får vi en?

Har I besluttet jer for i jeres ejerforening eller afdelingsbestyrelse at I skal have en nærgenbrugsstation? Så kan I her læse mere om hvad I skal forholde jer til.

Når I har besluttet jer for, at I skal have en nærgenbrugsstation, skal I overveje følgende:

  • Hvilket omfang skal nærgenbrugsstationen have? I skal selv afholde udgiften, så en vurdering af behov og økonomi er tilrådelig.
  • Har I vanskelige tilkørselsforhold? Kontakt Affaldskontoret, så kan vi vurdere om storskraldsbilen kan køre dertil.
  • Tilmelding sker ved at ringe til Affaldskontoret.

Affaldskontoret vil bistå med råd og vejledning, hvis I skulle have behov for det.

Hvilke krav skal nærgenbrugsstationen opfylde?

De myndighedsmæssige krav til nærgenbrugsstationen er forskellige fra station til station. Kravene afhænger af hvor meget og hvilken type affald I har planer om at opbevare. Kravene fastsættes desuden ud fra bygningens størrelse, materialevalg samt afstand til naboer.

Dog skal I altid være opmærksomme på følgende:

  • Bygningsmæssige krav - Der skal altid søges byggetilladelse ved anlæggelse af nærgenbrugsstationer. Konstruktionen skal følge kravene i BR 18. Læs mere her, hvordan, du kommer i gang med at søge.
  • Brandmæssige krav - Hvis I opbevarer brandfarlige væsker, kan oplaget være omfattet af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.
  • Miljømæssige krav - Hvis I opbevarer miljøfarligt affald, skal kravene i "Forskrift om opbevaring af olie- og kemikalieaffald i Randers Kommune" følges.